Organisatie

Bestuur
Erik Beenen Voorzitter
Carlijn Reumer Secretaris
Remko Jellema Penningmeester
Wim Milder Techn. commissie
Bart Jalink Sponsorcommissie
Gert-jan Spoormaker Accommodatie
Reninca de la Combé Hockey support