Beleids en gedragsregels

HC Barendrecht is uitgegroeid tot een grote club. Om de goede sfeer binnen de club te handhaven, en misstanden te voorkomen, zijn er een aantal regels opgesteld.

In het kort…

  • Ga respectvol met elkaar om.
  • Wees zuinig op velden, accommodatie en andere materialen van de club.
  • Houd het netjes, gooi afval in afvalbakken en laat geen rommel achter.
  • Parkeer fietsen in de fietsenrekken en scooters op de scooterparkeerplaats buiten het hek, en auto’s in de parkeervakken.
  • Houd de toegang tot het hek ten aller tijden vrij in geval van calamiteiten.
  • Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd, en mogen niet op het veld.
  • Het is niet toegestaan om als groep, bijvoorbeeld in teamverband, op het terrein meegenomen of elders bestelde drank, maaltijden en dergelijke te nuttigen.

 

Alcohol, roken en drugs

In het HCB clubhuis mag niet worden gerookt. Dit geldt ook voor de velden en de dug-out. Van maandag tot en met zaterdag is HC Barendrecht tot 20.30 rookvrij. 

Op zaterdagen en bij jeugdtoernooien wordt tot 14.00 uur geen alcohol geschonken. Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol verkocht en alcoholgebruik op de velden en in de kleedkamer is niet toegestaan. Het in bezit zijn en/of gebruiken van drugs op het complex is ten strengste verboden.

Huisreglement en statuten

Van ouders en coaches verwachten wij dat zij hun kinderen/spelers aanspreken op het niet opvolgen van de huisregels en gedragsregels. Iedereen wordt geacht van de regels op de hoogte te zijn. Leden kunnen de huisregels en statuten na lezen in LISA: De Club -> Documenten.

Indien het bestuur met misstanden wordt geconfronteerd kan zij deze voorleggen aan de tuchtcommissie De tuchtcommissie neemt de klacht dan in behandeling en kan straffen uitdelen, variërend van een berisping tot ontzetting uit het lidmaatschap.

Klachten


Op HCB gaat heel erg veel goed, en in goede harmonie. Toch kan het zo zijn dat er iets belangrijks niet helemaal goed loopt. En als je daarover een klacht hebt, is het belangrijk de juiste weg te vinden. Daarom hebben we een klachtencommissie opgericht: die verwijst je naar de juiste commissie. Een klacht is een formeel middel dat je kunt toepassen als andere wegen niet meer begaanbaar zijn. De commissie kan klachten ook niet-ontvankelijk verklaren. In voorkomende gevallen zal zij dat motiveren. Waaraan een klacht moet voldoen kan je lezen in het document "Handelswijze klachtencommissie” op MijnHCB. 

 

De commissie ontvangt klachten schriftelijk op het emailadres [email protected]. Alleen de klachtencommissie heeft toegang tot dat emailadres. In de klachtencommissie zit een delegatie uit de commissie sociale zaken en gedrag, tuchtcommissie en juridische zaken. Gelukkig komen "zware zaken” maar heel weinig voor op HCB, maar als het voorkomt is het toch fijn te weten dat je wordt gehoord.