Organisatie

Bestuur
Erik Beenen Voorzitter
Mieke Guldenmundt Secretaris
Marco Veldhuis Penningmeester
Wim Milder Techn. commissie
Bart Jalink Sponsorcommissie
Gert-jan Spoormaker Accommodatie
Reninca de la Combé Hockey support