Organisatie

Bestuur
Erik Beenen Voorzitter
Inez van Mullem Secretaris
Remko Jellema Penningmeester
Remko Jellema Tweede voorzitter
Wim Milder Techn. commissie
Bart Jalink Sponsorcommissie
Jeanette Dunkhorst Hockey support
Clubhuis/Terrein
Gert-jan Spoormaker Algemeen lid