Organisatie

Bestuur
Erik Beenen Voorzitter
Carlijn Reumer Secretaris
Remko Jellema Penningmeester
Remko Jellema Tweede voorzitter
Wim Milder Techn. commissie
Bart Jalink Sponsorcommissie
Reninca de la Combé Hockey support
Gert-jan Spoormaker Accommodatie