Informatie Blaashal

Hockeyclub Barendrecht is voornemens in de wintermaanden een tijdelijke, overdekte sportaccommodatie te plaatsen op een van de hockeyvelden op sportpark De Doorbraak aan de Zuider Carnisseweg in Carnisselande. Het betreft een zogenaamde blaashal welke door middel van een lichte overdruk overeind gehouden wordt en jaarlijks gedurende de periode december tot en met februari gebruikt zal worden om te zaalhockeyen. Blaashallen zijn inmiddels een bekend fenomeen in Nederland, waarvan er de afgelopen 15 jaar tientallen tijdelijk zijn opgericht in het winterseizoen.


Aanleiding

Hockeyclub Barendrecht wil door middel van het oprichten van de blaashal zaalhockey in een eigen accommodatie mogelijk maken en zodoende deze binnensport nog beter toegankelijk maken voor de inwoners van Barendrecht. Zaalhockey is de binnensport-variant van veldhockey en wordt gedurende de periode december tot en met februari gespeelt op het moment dat de kunstgrasvelden vanwege de weersomstandigheden beperkt toegankelijk zijn. Een zeer groot gedeelte van de veldhockeyteams kiest er om deze reden voor om gedurende de wintermaanden te blijven hockeyen en zodoende actief te blijven bewegen.

Sportpark De Doorbraak wordt op het ogenblik in de winter gedurende de wintermaanden nauwelijks gebruikt. Door de blaashal zal er meer levendigheid ontstaan.

Daarnaast zal een eigen accommodatie er voor zorgen dat er minder kilometers gereden worden om elders in de regio te zaalhockeyen. Op het ogenblik is het zo dat de zaalhockeyteams gebruik maken trainingsfaciliteiten in Barendrecht, Hoogvliet, Oud-Beijerland en Rotterdam. De logistieke inspanning van (de ouders van) de teams zal hiermee aanzienlijk verminderen waarmee tevens een bijdrage geleverd wordt aan een verlaging van de CO2-uitstoot.


Gebruik van de blaashal

De blaashal van ca. 47 x 56 meter bevat twee binnenvelden. De binnenvelden zijn kleiner dan de buitenvelden en worden bespeeld door kleinere teams dan bij veldhockey. In de hal zullen zowel trainingen als wedstijden plaatsvinden in de periode december tot en met februari. Gezien de capaciteit van de hal (twee velden in gebruik) en kleinere teams zal de bezetting van het sportpark in de periode december tot februari geringer zijn dan in de zomermaanden (zes velden in gebruik).

In totaal is de hal negen weken per jaar in gebruik en zal de hal twaalf weken geplaatst zijn. Het jaarlijks plaatsen en neerlaten van de blaashal geschiedt handmatig (door vrijwilligers van de hockeyclub) en niet door zware machines. Het exacte moment van plaatsen en neerlaten is afhankelijk van de weersomstandigheden.


     


impressie


Locatie op het sportpark

De blaashal zal geplaatst worden op veld 5. Veld 5 is het meest oostelijk gelegen hockeyveld en ligt aan de achterzijde van het terrein. De locatie is bewust gekozen om het zicht op de hal te beperken. De hal is lager dan de aanwezige lichtmasten (ca. 13 meter) en ligt daarom in een aantal gevallen verscholen achter de reeds aanwezige wallen en is zodoende vanaf de Kilweg beperkt tot niet zichtbaar.

Het kleurgebruik van de blaashal bestaat uit een smalle, groene strook aan de onderzijde (basement) en een onopvallende, lichte kleur aan de bovenzijde. Beide kleuren zijn zo gekozen dat de hal zo goed mogelijk in het buitengebied ingepast wordt.

Elders op het terrein zullen enkele kleine bijgebouwen geplaatst worden ten behoeve van de blaashal zoals een technische ruimte, een propaantank en opslagruimte voor zaalhockey-materialen. Deze bijgebouwen hebben een hoogte van ca. 2,5 meter en worden ook zo goed mogelijk ingepast. De bijgebouwen zullen net als het basement van de hal in een groene kleur worden uitgevoerd en tevens worden voorzien van opgaande begroeiing zoals klimplanten.

     

Procedure

Om het plaatsen van de hal in de wintermaanden mogelijk te maken dient een uitgebreide vergunningsprocedure (in het kader van de Wabo) gevolgd te worden door Hockeyclub Barendrecht. Een onderdeel van deze procedure is inspraak van omwonenden.

De gemeente Barendrecht is voornemens medewerking te verlenen aan het initiatief van Hockeyclub Barendrecht als de procedure goed doorlopen wordt.


Vragen?

Indien er na het bezoek van de webpagina nog aanvullende vragen over het initiatief en het ontwerp van de blaashal zijn kunt u die sturen aan info.[email protected]. De hockeyclub zal uw vragen zo snel mogelijk proberen te beantwoorden.

Bij specifieke vragen over de uitgebreide vergunningsprocedure (in het kader van de Wabo)  die gevolgd moet worden kunt u contact opnemen met Pim van der Graaf (vergunningenco√∂rdinator) van de gemeente Barendrecht emailadres [email protected] .