Inschrijfformulier

Meer informatie vindt u onder 'Lidmaatschap & Contributie'. Denkt u er a.u.b. aan dat het formulier in zijn geheel ingevuld dient te worden. In de regel dient u hiervoor naar beneden te scrollen.


Inschrijven gaat snel en makkelijk via internet; uw gegevens worden meteen opgenomen in onze database. Dit scheelt u en onze vereniging een hoop tijd en beperkt de kans op fouten. U bent pas echt als lid ingeschreven als het formulier juist en volledig is ingevuld en u akkoord bent gegaan met de voorwaarden en reglementen. Na de 1e bevestiging controleert u de gegevens nog eens goed voordat u de 2e bevestiging verstuurt. U ontvangt het formulier via uw mailadres, waarna de inschrijving pas is ontvangen.

Voor het lidmaatschap gelden de volgende voorwaarden:

  • Leden vanaf 16 jaar zijn verplicht om een scheidsrechterskaart te behalen. Volgens KNHB regels (m.i.v. 2008) mag een lid alleen wedstrijden spelen als hij/zij in het bezit is van een scheidsrechterskaart.
  • Er wordt van de ouders van jongste jeugd en juniorenteams verwacht, dat zij per toerbeurt:
    • Teams naar en van de uitwedstrijden rijden (of zelf voor vervanging zorgen);
    • Hand- en spandiensten verrichten bij toernooien en activiteiten;
    • 2 รก 3 keer per jaar major domus diensten vervullen.
  • Er wordt van leden vanaf 16 jaar verwacht dat zij per toerbeurt wedstrijden fluiten op zaterdag en zondag.
Insturen van dit formulier betekent geen automatische plaatsing. Met het formulier geeft u aan belangstelling te hebben om lid te worden. Na ontvangst van het formulier krijgt u van ons zo spoedig mogelijk bericht of plaatsing op de wachtlijst mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u bij 'Lid worden'.

 


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
   
Verplichte automatische incasso contributie
  Ik verleen hiermee tot wederopzegging machtiging aan Hockeyclub Barendrecht te Barendrecht om van mijn bankrekening bedragen af te schrijven wegens de incassering van de contributie van zowel de veld- als de zaalhockeycompetitie, alsmede het entreegeld. Pas als na de proefperiode tot een lidmaatschap besloten wordt start deze automatische incasso.

 
   
Speelde u (of uw zoon of dochter) al eerder?
   
   
Gewenste categorie bij senioren
   
I.v.m. eventuele kortingen
   
Bent u beschikbaar voor
   
   
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.