update: Coronavirus en HCB

13-3-2020

07.04.20

Update

Gisteravond meldde onze minister president dat ook 18+-ers weer buiten mogen sporten. Dat is goed nieuws voor onze senioren. Wederom zal de KNHB en NOC-NSF een protocol opstellen om de trainingen op een veilige manier binnen de richtlijnen te laten verlopen. Dit protocol zal einde deze week worden vrijgegeven. Als vereniging wachten wij dit protocol af, en is dit de richtlijn die we zullen respecteren.

28.04.20

Update

Om het complex te mogen openen en weer trainingen te laten plaatsvinden, hebben we een plan van aanpak moeten indienen bij de gemeente. Vandaag hebben kregen we van de gemeente Barendrecht het bericht dat ons plan is goedgekeurd en onze jeugd trainingen weer kunnen beginnen. Achter de schermen wordt hard gewerkt om alles te organiseren binnen de gestelde RIVM richtlijnen.

We zijn druk bezig met de organisatie zowel binnen als buiten de lijnen. In de loop van de week wordt het aangepaste trainingsschema bekend gemaakt en zullen we alle leden inlichten over de maatregelen die nodig zijn om weer te kunnen trainen.

Wat wel zeker is, is dat er ten tijden van trainingen vrijwilligers nodig zijn die een oogje in het zeil houden. Gelukkig hebben de eerste vrijwilligers zich gemeld, maar het schema is nog niet vol.

We willen een indeling maken in 3 shifts. 

16.45 - 18.30 uur
18.30 - 20.30 uur
20.30 - 22.15 uur

Bij voorkeur een vast tijdstip in de week. 

Help je mee om de trainingen voor onze jeugdleden weer mogelijk te maken? 
Mail Marianne via [email protected] drecht.nl 


23.04.20

Update

We gaan weer hockeyen

Dinsdag jongstleden kwam er bericht van het kabinet. Onze jeugd kan weer gaan sporten. Ik denk dat bij veel leden een gevoel van blijdschap overheerst. Zo ook bij ons. Om dit echter op een veilige manier tot uitvoering te brengen is een uitdaging. De richtlijnen die moeten worden gehanteerd zijn gisteren vrijgegeven, en om dat te implementeren is een behoorlijke klus. 

We hebben de protocollen uitgebreid bestudeerd, en in het bestuur besproken. Onze ambitie is om zo snel mogelijk te beginnen, maar dan wel zodanig georganiseerd dat de protocollen en daarmee de veiligheid kan worden gewaarborgd. De technische commissie is druk bezig een trainingsschema te maken. Dat zal er anders uit zien dan u gewend bent. Hoe dat er precies uit gaat zien, zullen we je binnenkort vertellen. We bekijken goed hoe we het op de accommodatie gaan organiseren. 

Het zal in ieder geval zo zijn dat alleen jeugdspelers en betreffende trainers op de accommodatie worden toegelaten, en ouders niet. 

Begin komende week zullen we bij de gemeente een plan indienen op basis van de protocollen, en zij hebben toegezegd daar snel op te reageren. Juist nu is het belangrijk in goed overleg te komen tot een voorzichtige opstart. Wij zullen je berichten wanneer daadwerkelijk kan worden gestart met de trainingen, maar dat zal niet eerder dan 6 mei zijn.  Het trainingsschema moet robuust worden gemaakt (inclusief beschikbaarheid trainers), we moeten een aantal maatregelen rondom hygiene en afstand treffen, en we willen onze plannen met de gemeente goed hebben geregeld. 

De indelingen en selecties worden voor komend seizoen ook weer gemaakt. Hoe dat er precies uit gaat zien kunnen we nog niet zeggen, maar dat het anders dan de vorige periodes gaat verlopen, dat is helder. Voor de trainingen van komende weken geldt de normale afmeldprocedure bij de trainer of manager, hoe dat in het team is afgesproken. Aanwezigheid in deze komende weken zal geen invloed hebben op de samenstelling van selecties voor volgend seizoen. 

We gaan het in ieder geval zo organiseren dat de trainingen de verantwoordelijkheid zijn van de technische commissie met als bestuurslid Koen Schelling, en dat verenigingsmanager Marianne Beenen verantwoordelijk is rondom het veld en verdere dagelijkse organisatie. Eigenlijk functioneert dat altijd al zo, maar we vinden het goed dit zo nog een keer te benoemen. 

Dit gaat best wat vragen van de organisatie. Wij zijn daarom ook op zoek naar mensen die kunnen helpen de zaken in goede banen te leiden, zodat richtlijnen worden gevolgd. Meld je aan bij Marianne ([email protected]) als je ook een avond of dagdeel in de week beschikbaar bent. 

Op het moment dat we alle stappen hebben doorlopen, komen we direct bij je terug. Mocht je in de tussentijd vragen of suggesties hebben, laat het weten op [email protected] 


21.04.20

Update

Gisteravond kwam er een mooi bericht van het kabinet. Onze jeugd kan weer gaan sporten. Wij denken dat bij veel leden een gevoel van blijdschap overheerst. Zo ook bij ons. Om dit echter op een veilige manier tot uitvoering te brengen, is een ander verhaal. Het zogenaamde protocol, opgesteld door KNHB en NOC-NSF  is nog niet vrijgegeven, en dat is de richtlijn die we zullen respecteren. 

Wij realiseren ons wel dat dit een forse organisatie zal vragen. Want de veiligheid van onze leden staat voorop. Daarna komt het hockeyen. Zodra het protocol is vrijgegeven zullen we wederom de koppen bij elkaar steken om te zorgen dat onze kinderen veilig op het veld op kunnen. Overigens, die veiligheid zal ook gelden voor onze trainers. We vinden het heel belangrijk dat we er aan doen wat in alle redelijkheid van ons verwacht kan worden. Uiteraard brengen we onze leden zo snel mogelijk op de hoogte.

21.04.20

Update

De maatregelen tegen verspreiding van het corona virus, zoals vanavond gepresenteerd door het minister president Rutte en het RIVM, geven onze jongste leden mogelijk de ruimte om weer te gaan  trainen. Morgenavond - woe 22 april - komt  het bestuur bijeen en zullen we plannen maken hoe we binnen de geldende richtlijnen zoveel mogelijk trainingen kunnen organiseren. Hierin nemen we de adviezen van de KNHB mee, en zullen we onze leden zo snel mogelijk op de hoogte stellen. 


11.04.20

Bericht van de voorzitter

geachte leden en ouders van leden,

Bijgaand een korte update hoe we als bestuur van HCB met bepaalde zaken omgaan in de komende periode. Het is voor iedereen een vreemde tijd, waarbij we als bestuur de hoop uitspreken dat iedereen gezond blijft. 

Toegang openbare veld 2

In de situatie waar we nu in zitten, was het nog niet duidelijk wat nu wel en niet mag op veld 2. We hebben met de handhaving van de gemeente gesproken, en onderstaande spelregels zijn van toepassing. 

- Maximaal 3 personen per kwart veld

- Houd 1,5 meter afstand van elkaar

- Geen training geven of organiseren, ook niet 1-op-1

- Gebruik van 'trainings materialen' (zoals pionnen etc) zijn niet toegestaan

Een balletje slaan is prima, maar dan met in acht name van bovenstaande richtlijnen. Uiteindelijk heeft handhaving altijd het laatste woord. Respecteer dat. Zij waken over onze veiligheid en gezondheid.

Wij hopen dat het hiermee helder is wat wel en niet is toegestaan. Overigens, als er werk wordt uitgevoerd op veld 3 (zie verderop) betekent dat nog steeds dat de rest van het terrein gesloten is, en dus niet mag worden betreden. 

Contributies

Naar aanleiding van de mail van vorige week kwamen er vragen over het beleid inzake contributies van het huidige seizoen. Dat hebben we uitvoerig besproken, want wij begrijpen dat dit een relevant onderwerp is. We missen barinkomsten van deze weken, en dat zijn wel de weken waarin normaal gesproken veel omzet wordt gedraaid. Ook hebben we bekeken waar we kosten kunnen besparen, maar dat is te beperkt om contributies te restitueren. We hebben niet voldoende reserves die een algemeen pardon geheel of gedeeltelijk kunnen financieren. Naar verwachting zullen we dit seizoen een lager resultaat presenteren dan begroot. Voor de continuïteit van HCB is het daarom niet mogelijk dergelijke compensatie door te voeren. 

Renovatie veld 3

Vorige week hebben we u bericht dat we de gemeente hebben gevraagd of de renovatie van veld 3 eerder kon beginnen. Dat blijkt mogelijk, en komende week zullen de werkzaamheden beginnen. Daarmee hebben we na dit werk een gloednieuw waterveld liggen. Afhankelijk van de omstandigheden zal het werk naar verwachting 6-10 weken duren. 

Blijf gezond, hou je aan de maatregelen en hopelijk zien we elkaar snel weer. Voor nu namens het bestuur prettige paasdagen gewenst. 

Met sportieve hockeygroet,

Erik Beenen

Voorzitter


03.04.20

Bericht van de voorzitter

Geachte leden,


In ieder geval tot en met 28 april zullen we geen gebruik kunnen maken van ons hockeythuis, en zal er geen hockey worden opgestart in welke vorm dan ook. Het bestuur heeft zich gebogen over deze situatie en willen helder uitspreken hoe we daar als HCB mee om kunnen gaan. 

Uitgangspunten

Wij gaan op dit moment er van uit dat het meest waarschijnlijke scenario is dat de competitie bij de start van volgend seizoen, eind augustus zal worden hervat. Mochten er eerder hockey-activiteiten mogelijk zijn, in welke vorm dan ook, dan zullen we dat met enthousiasme, energie en positiviteit ondersteunen. Dat kan in competitie verband zijn, maar ook onderlinge wedstrijden, toernooien of andere creatieve vormen van hockeyplezier staan we voor open. Nogmaals, als de situatie en richtlijnen dit veilig toelaten. 

Financieel

Financieel betekent dit vooralsnog dat we voorzichtig zijn met kosten en investeringen die op korte termijn zijn gepland. Er zijn kostenbesparingen mogelijk, maar we missen ook de barinkomsten. We zijn in goed overleg met de gemeente over de ontstane situatie. Voor dit seizoen voorzien wij vooralsnog geen liquiditeitsproblemen. Alhoewel we gebruik maken van overheidsregelingen waar mogelijk, zal het resultaat wel onder druk komen te staan. Er is nog onvoldoende duidelijk om de impact op de begroting voor volgend seizoen in te schatten. 

Investering veld 3

De door de gemeente uitgevoerde aanbesteding voor renovatie van veld 3 is vorige week afgerond. Dat betekent dat dat in ieder geval doorgaat, en dat moet ook want afkeuring voor volgend seizoen hing in de lucht. De originele planning was dat we daar eind juni mee zouden beginnen en eind augustus afronden. Wij achten de kans hoger dat er in juli en augustus weer kan worden gehockeyed, dan dat op korte termijn mogelijk is. De komende periode mogen we in ieder geval een aantal weken het complex niet gebruiken. Daarom hebben we gevraagd of er zo snel mogelijk kan worden begonnen met de renovatie van veld 3, waarin dat tot een waterveld zal worden omgevormd. Financieel heeft dat geen voor of nadelige gevolgen voor HCB. 

Blaashal

De situatie met de blaashal is relatief overzichtelijk. Wij hoeven ons pas eind augustus te verplichten tot aanschaf, tot dat moment zijn er 2 trajecten essentieel: de vergunningverlening en de financiering. De vergunningverlening is technisch ingewikkeld, maar we hopen tijdig af te ronden. Met betrekking tot de financiering is crowdfunding belangrijk, en daarnaast bankfinanciering. Alhoewel wij begrijpen dat de context verandert, willen wij u toch attent maken op het verlenen van een aantrekkelijke obligatie aan HCB. Dat kan op https://mijn.obligatieplan.nl/hcbarendrecht. Mocht eind augustus blijken dat het nog niet verstandig of haalbaar is om tot aanschaf over te gaan, dan bent u op dat moment geen geld kwijt. 

Als het om hockey en HCB gaat, kijken wij vooral naar mogelijkheden voor de langere termijn, terwijl voor de korte termijn de maatregelen nemen om HCB sterk te houden en sterker te maken. Uiteraard is de context waarin dit allemaal plaatsvindt surrealistisch en ongelooflijk. Als Bestuur hopen we dat alle leden deze periode ongeschonden doorkomen, dat onze naasten gezond blijven en dat we elkaar straks weer kunnen ontmoeten op een veilige en verantwoorde wijze. 

Vragen? Neem contact op. 

Namens het Bestuur van HCB, 

Met warme Hockeygroet,

Erik Beenen
Voorzitter

31.03.2020

Bericht van de KNHB

De KNHB volgt sinds het begin van de coronacrisis de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van het ministerie van VWS/NOC*NSF. Op basis van de dinsdag 31 maart gecommuniceerde richtlijnen van de overheid en het RIVM heeft de KNHB daarom helaas moeten besluiten de wedstrijden in alle competities voor dit seizoen 2019-2020 wederom uit te stellen.

Competities

De periode waarin de competities alsnog op het veld beslecht kunnen worden in dit hockeyseizoen is – in beschikbare wedstrijddagen gemeten – niet groot meer. De KNHB onderzoekt nu wat de mogelijkheden zijn om de competities wellicht op een alternatieve manier in mei/juni/juli af te ronden, dan wel andere alternatieve (competitie)formats voor een kortere periode op te zetten. Ons doel is om, wanneer de omstandigheden dat in de loop van mei zouden toelaten, het mogelijk te maken een aantal weken op de verenigingen te hockeyen. Op die manier willen we hockeyers en verenigingen alsnog een mooie periode vol hockey laten beleven. Daar zetten we nu onze energie, kennis en creativiteit op in. Zodra we de mogelijkheden concreet in kaart hebben, volgt een update aan alle verenigingen.

Op dit moment gaat het er echter vooral om er gezamenlijk voor te zorgen dat we de verspreiding van het coronavirus voorkomen en dat de mensen die zorg nodig hebben die zorg ook kunnen ontvangen. We rekenen daarom op het begrip van alle hockeyers en verenigingen en hopen dat iedereen richting de zomer alsnog met veel plezier op de verenigingen terecht kan.

Maatregelen verlengd tot en met 28 april

Voor de volledigheid wijzen we je er op dat alle eerder genomen maatregelen (bijvoorbeeld niet trainen en clubhuizen gesloten) van kracht blijven en verlengd zijn tot en met 28 april.

27.03.2020

Bericht van het bestuur

De maatregelen die van toepassing zijn op HCB, lopen vooralsnog tot en met 6 april. Wij hopen ook dat de aankondiging per 31 maart voldoende houvast geeft aan de KNHB en daarmee HCB om nieuwe besluiten te kunnen nemen. 

Het bestuur vergadert iedere week via video conferencing om te bekijken wat de stand van zaken is, en hoe we daar als HCB het beste mee om kunnen gaan. De volgende vergadering hebben we gepland op 2 april in de avond, waarna we hopelijk 3 april met een nieuwe blik op de nabije toekomst kunnen komen. Als je vragen hebt - mail die naar [email protected] - dan komen we er snel op terug

24.03.2020

Bericht van de KNHB

De Nederlandse regering heeft op 23 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus angescherpt. Voor de sport betekent dit dat er tot 1 juni geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien mogen worden georganiseerd. Het verbod om sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden, open te stellen, staat nog tot en met 6 april.

NOC*NSF is met het ministerie van VWS in overleg wat een en ander praktisch betekent, bijvoorbeeld voor sporten in de buitenruimte en voor de competities. De KNHB blijft de richtlijnen van het RIVM volgen, net als de adviezen van het ministerie van VWS/NOC*NSF. 

18.03.2020

Complex HCB is gesloten voor iedereen. 

In navolging van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, hebben we het HCB complex voor iedereen gesloten tot en met 6 april. Toch zien we de afgelopen dagen jeugdleden die over het hek zijn geklommen en hockeyen op de velden. Dit is niet de bedoeling, we verzoeken iedereen de regels in acht te nemen en het complex van HCB niet te betreden.

13.03.2020

Bericht van de voorzitter. 

Beste hockeyers en ouders van hockeyers,

Gisteren heeft de KNHB aangegeven, gebaseerd op overheidsrichtlijnen, dat de competitie wordt stilgezet tot en met 6 april. Verder wordt gevraagd af te zien van trainingen en het clubhuis te sluiten. 

Dat beleid zullen we als HCB ook uitvoeren. Er zijn tot en met 6 april geen hockey-activiteiten in HCB verband, en het clubhuis is dicht. Het is niet toegestaan om op eigen initiatief trainingen te organiseren. 

Zoals velen met mij, keek ik erg uit naar de komende weekenden. Vorig weekend was het weer ouderwets gezellig langs de lijn en dat smaakte naar meer. Zondag zouden we de zaalkampioenen huldigen. Dat gaan we natuurlijk inhalen. 

De komende periode zullen we bekijken wat dit allemaal betekent, en wat we allemaal op welke manier gaan inhalen. Ik ben van 1 ding overtuigd: als we straks weer beginnen, dan is die gezellige sfeer er ook snel weer. 

Tot dat moment moeten we onze verantwoordelijkheid nemen, en afzien van onze geliefde sport en sociale activiteiten daaromheen. Dat is jammer, maar nodig. 

Hopelijk blijft u allemaal gezond en fris in de komende weken, en zien we elkaar snel daarna weer. 

Met sportieve hockeygroet,

Erik Beenen

Voorzitter HC Barendrecht
Welkom in je hockeythuis