Uitslagen ledenmonitor en uitnodiging HCB 2025

2-10-2019 geachte leden en ouders van leden,

Hierbij kort de belangrijkste resultaten van de ledenmonitor.  en uitnodiging om mee te denken over HCB in 2025, op 15 oktober 20.00 uur in het clubhuis.

Onlangs bent u in de gelegenheid gesteld om de eerste ledenmonitor in te vullen. Dat heeft u in grote getale gedaan, waarvoor dank! 

De uitslagen zijn positief, maar er zijn ook zaken die tot nadenken stemmen. De gemiddelde betrokkenheid is hoog, de sfeer is gezellig en fatsoenlijk en de accommodatie wordt erg gewaardeerd. Dat geldt voor de velden, als het welkome gevoel in het clubhuis. Veel mensen zijn bereid als vrijwilliger bij te dragen, en doen dat vaak ook. De mailings worden hoog gewaardeerd en de leden voelen zich tijdig geïnformeerd. U en uw kinderen voelen zich in het algemeen veilig en vertrouwd. Het rapportcijfer dat we met zijn allen onszelf geven is 7,4. 

Zaken die (meer of andere) aandacht behoeven zijn er ook, waarbij de vraag is wat een realistisch ambitieniveau is. Transparantie over indelingen wordt lager gewaardeerd, evenals begeleiding van trainers. De kleedkamers en toiletten worden niet altijd als fris ervaren. Het bestuur is niet voor iedereen even zichtbaar, en de vereniging luistert niet altijd even goed naar haar leden. 

Aan luisteren gaan we onmiddellijk werken: we willen alle meerderjarige leden en ouders van minderjarige leden uitnodigen op 15 oktober om 20.00 uur om mee te denken hoe HCB er uitziet in 2025, en wat de belangrijkste stappen zijn om daar te komen. We zullen daar met meer detail de uitslagen van de ledenmonitor delen, want dat is natuurlijk hele relevante informatie. Komt u ook op 15 oktober om 20.00 uur? Om gevoel te hebben bij de opkomst, wilt u zich aanmelden op [email protected]?

In de ledenmonitor waren er mogelijkheden om open antwoorden te geven. Velen hebben dat gedaan, en daarbij zit menig wijze suggestie. 1 suggestie viel mij bijzonder op, en die wil ik u niet onthouden. 

"Ik denk dat de grootste uitdaging ligt in het "zijn” van een vereniging. Je zit niet op een vereniging, je BENT de vereniging. Er zijn dingen die beter kunnen, maar er zijn steeds meer dingen op HCB die beter geregeld zijn dan bij menig andere club en daar moeten wij ook trots op zijn.”

Met sportieve hockeygroet,