Kort verslag ALV 6 juni jl.

8-6-2024 Donderdag 6 juni jl. was er een algemene ledenvergadering bij HCB. Zo’n 40 ouders van leden en leden waren aanwezig. Naast de gebruikelijke, meer financiele onderwerpen is er gesproken over de visie naar 2030, en hoe die invulling te geven. 

Over het al dan niet oprichten van een padelvereniging zal later nog meer gesproken moeten worden, want daar was nog geen consensus over. 

Afscheid werd genomen van Marco Veldhuis en Frank van den Heuvel als bestuursleden, en toegevoegd worden Marjolein Kleinjan, Jose den Brouwer en Leonie Zuurveld als respectievelijk secretaris, penningmeester en bestuurslid hockey-support. Marco en Frank werden natuurlijk hartelijk bedankt voor bewezen diensten, en Marco werd zelfs tot erelid benoemd. 

Rene van Heelsbergen en Cynthia Zuidweg zijn tot lid van verdienste benoemd. Marco, Rene en Cynthia: van harte gefeliciteerd, heel HCB is supertrots op jullie.