Kort verslag ALV 07.01.20

12-1-2020
Op 7 januari was een drukbezochte ALV, en bijgaand een korte samenvatting van hetgeen is besproken. 

De jaarrekening is gepresenteerd, en de kascommissie heeft een aantal concrete aanbevelingen gegeven, waarna de vergadering de jaarrekening heeft goedgekeurd. Gert Jan Spoormaker heeft aangegeven niet voor volgende termijn te gaan in verband met drukke werkzaamheden, en wordt per 1 maart opgevolgd door Wouter Verbeek. Erik Beenen is herverkozen. 

Er is uitgebreid gediscussieerd of HCB over moet gaan tot aanschaf van een blaashal. Daarmee kan ieder juniorenteam 1 uur op een heel veld trainen op HCB. En een jongste jeugd team een uur op een half veld. Dat is een vooruitgang die we willen, maar het is wel een behoorlijke investering die gefinancierd moet worden en waar ook een zaalcontributieverhoging voor nodig is. Uiteindelijk is besloten de benodigde vergunningaanvraag in werking te zetten en een obligatielening uit te geven. Het slagen van beide trajecten is randvoorwaardelijk voor aanschaf in de zomer. Daarna is besloten dat we veld 3 bij de geplande renovatie komende zomer in een waterveld converteren. De avond werd afgesloten met de benoeming van Peter Langendijk tot Lid van Verdienste, waarna men vrolijk het glas hief op het nieuwe jaar.