Automatische incasso openstaande contributies

1-4-2019 Met ingang van het seizoen 2018/2019 verloopt de inning van de contributie via ClubCollect. Op dit moment blijkt dat nog niet in alle gevallen aan het verzoek van ClubCollect tot betaling van de contributie 2018/2019 van HC Barendrecht gehoor is gegeven. Op dit moment zijn er zo’n 85 volledig onbetaalde contributienota’s waarvoor nog geen betaling is ingepland volgens ons systeem. Wij zullen deze contributienota’s in de 2e helft van april ter automatische incasso aan de bank aanbieden. U wordt hiervan op de hoogte gebracht op het bij ons in Lisa bekende contact e-mailadres. Wij vragen uw begrip voor deze handelwijze.
 
Vriendelijke groet,
Marco Veldhuis
Penningmeester HCB