Contributie betaling via clubcollect.

3-8-2018 Contributies en Clubcollect

Afgelopen ledenvergadering zijn de contributies voor het nieuwe seizoen vastgesteld. De nieuwe bedragen zijn hier terug te lezen.  De contrubuties zullen automatisch van je  rekening worden afgeschreven. Nieuw is echter dat we hiervoor de hulp van ClubCollect hebben ingeschakeld, een bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. 

U ontvangt een mail van Clubcollect. U kunt zelf een keuze maken of u het bedrag in één keer wilt betalen of in twee termijnen en op welke datum de afschrijving moet plaatsvinden ( eerste termijn uiterlijk 2 september).  Comtroleer ook gelijk even of al uw gegevens kloppen.