Update 13 januari : Coronamaatregelen bij HC Barendrecht

16-10-2020

Update 13 januari: De persconferentie van dinsdag 12 januari bracht geen nieuwe maatregelen of versoepelingen. Het maatregelenpakket zoals is benoemd op 14 december blijft in elk geval van kracht tot en met 9 februari. De KNHB buigt zich over de gevolgen die dit heeft voor de mogelijke herstart van de competities en komt eind deze week met meer informatie. (bron; KNHB website)


De op maandag 14 december aangekondigde harde lockdown treft ook het hockeyen bij HCB. Voor de senioren en trimhockeyers hebben de maatregelen helaas tot gevolg dat de trainingen voor nu komen te vervallen. Voor de jeugd geldt dat zij nog kunnen hockeyen. Conform de adviezen van de KNHB/ NOC NSF en de gemeente Barendrecht  gelden op het HCB complex de volgende maatregelen: 


Algemeen

 • Houdt je aan de hygiëne voorschriften; was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog.
 • Heb je gezondheidsklachten passend bij het coronavirus, blijf thuis en laat je testen.
 • Personen boven de 18 registreren zich bij binnenkomst van het HCB complex.

Clubhuis en complex.


Het clubhuis is gesloten. Alleen de toiletten zijn open voor gebruik maar mogen niet als kleedkamer gebruikt worden.  De kleedkamers zijn gesloten, en de horeca is de komende weken dicht. In de gang - bij het rek met de gevonden voorwerpen - vind je een vriezer met ijs en EHBO spullen in geval van blessures.  


Trainingsmaterialen kunnen door maximaal 2 personen per team uit de lockers gehaald worden. 


In het clubhuis is het dragen van een mondkapje, 

voor iedereen van 13 jaar en ouder verplicht. 


Het clubhuis en complex zijn gesloten voor teambesprekingen, 10-minuten gesprekken,  commissie vergaderingen en iedere andere vorm van overleg en samenkomst.


Afstand houden.

 • Jongste Jeugd en D jeugd hoeven geen 1,5 m afstand te houden t.ov elkaar of personen van andere leeftijd
 • Junioren (A t/m C) hoeft geen 1,5 m afstand te houden t.o.v elkaar, echter wel t.o.v volwassenen.
 • Senioren dienen zowel op het veld als erbuiten 1,5 m afstand te houden van iedereen m.u.v. personen uit eigen huishouden

Hockey


Wedstrijden Jongste Jeugd en Junioren.


Voor alle leeftijden geldt dat de competitie stil ligt. De jongste jeugd en junioren (A t/m D ) mogen wel onderlinge wedstrijden spelen. De TC zal hiervoor vanaf half januari een wedstrijdschema maken. Het zelf organiseren van onderlinge wedstrijden is gezien de veldcapaciteit niet mogelijk, ook niet tijdens trainingen. 


Voor de onderlinge wedstrijden geldt:

 • Bij de wedstrijden zijn toeschouwers niet toegestaan..
 • Jongste jeugd teams komen maximaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd het complex op. 
 • Per Jongste Jeugd team komen maximaal 3 begeleiders mee, dit is incl spelbegeleider. 
 • De Junioren (A t/m D) teams komen maximaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd het complex op
 • Bij de junioren geldt dat er per team 3 begeleiders mee mogen met het team, de begeleiders hebben een duidelijke taak bij het team en zijn geen toeschouwer. 
 • Na de wedstrijd gaan alle spelers en begeleiders direct naar huis. 
 • Op de dag van de onderlinge wedstrijden wordt toezicht gehouden door de MD-dienst.

(Onderlinge)wedstrijden voor senioren en trimhockeyers niet toegestaan.


Trainingen Jongste Jeugd en Junioren


Bij de Jongste Jeugd en Junioren trainingen geldt;

 • Tijdens de trainingen zijn toeschouwers niet toegestaan. 
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van je training het complex op.
 • Kom omgekleed naar HCB, want de kleedkamers zijn gesloten.
 • Ga na de training weer gelijk weer weg. 
 • Wanneer de kinderen door ouders worden gehaald/gebracht, let er ook dan ook op de parkeerplaats of bij het hek op dat je voldoende afstand houdt ten opzichte van andere wachtende ouders. 

Het complex is tijdens trainingen naast spelers en trainers uitsluitend toegankelijk voor vrijwilligers in functie. Ben je op het moment van aanwezigheid niet in functie, dan wordt je gezien als toeschouwer en mag je jezelf niet op het complex begeven. Een coach of teammanager is tijdens trainingen toeschouwer, tenzij hij/zij ook trainer is. 


Toezicht tijdens trainingen Junioren


De junioren teams (A t/m D) trainen allemaal 1 of meerdere keren per week. Gedurende 1 training in een week vragen we per team 1 ouder om toezicht te houden. Hiervoor is een schema opgesteld en communicatie en organisatie per team zal via de teammanagers verlopen. 


Taken van toezicht (h)ouders; 

 • De toezicht (h)ouders kijken erop toe dat er geen toeschouwers/ bezoekers op het complex zijn anders dan spelers en trainers. 
 • De toezicht (h)ouders zorgen ervoor dat alle teams na het trainen direct vertrekken. 
 • De toezicht (h)ouders zien erop toe dat spelers zich niet, langer dan noodzakelijk,  ophouden in de gang of het toilet van het clubhuis en zich houden aan de mondkapjesplicht. 
 • Indien het een team niet lukt om een toezichthouder aan te wijzen, kan het team niet trainen
 • De toezicht (h)ouders dragen een oranje hesje. Deze zijn te vinden in de gang van het clubhuis


Deze taken en het toezichtschema zijn ook te vinden op het raam van de bestuurskamer, evenals het telefoonnummer van de corona- coördinator voor het geval dat er problemen ontstaan op het complex. 


Tijdens de trainingen van de Jongste Jeugd wordt toezicht gehouden door JJ commissie en corona coördinator. Jongste Jeugd teams hoeven dus geen toezichthouders in te zetten. 


Trainingen Senioren/ trimhockey


Voor 18+ geldt dat kan worden gesport met maximaal twee personen. Trainingen van de seniorenteams en trimhockeyers komen hierdoor tot nadere orde te vervallen. Trainen mag met 2 personen op een kwart veld, op anderhalve meter afstand


Senioren teams die binnen de gestelde maatregelen willen trainen, kunnen contact opnemen met Koen Schelling [email protected]


Horeca


De horeca is gesloten. Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte consumpties te nuttigen op het complex, behalve een eigen bidon of fruithap in de pauze bij de jeugd.


Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze informatie; mail naar Marianne Beenen [email protected]